ANBI profiel

Gemeente des Heeren West-Nederland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Gemeente des Heeren West-Nederland
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
77114310
RSIN
860905238
Activiteiten
Het houden openbare en onderlinge samenkomsten op religieuze grondslag. De grondslag is de Bijbel.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de geloofsgenootschap is openbare en onderlinge samenkomsten op religieuze grondslag te houden met de Bijbel als grondslag en richtsnoer voor het leven in deze wereld.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het beschikbaar stellen van een gebouw waarin openbare en onderlinge samenkomsten gehouden kunnen worden
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Voorzitter
Voorzitter
Geen
Penningmeester
Penningmeester
Geen
Secretaris
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Vaartscherijnstraat 53
3523 TB Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0528-351181
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000