ANBI profiel

Gereformeerde Baptistengemeente Rotterdam-Zuid

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Gereformeerde Baptistengemeente Rotterdam-Zuid
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
92002250
RSIN
865847150
Activiteiten
Wekelijkse erediensten: Onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed, zang, bediening van doop en het avondmaal. Onderwijs: Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk. Pastorale zorg en diaconale hulp binnen de gemeente.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Gemeente stelt zich ten doel: de Heere God te loven en te eren; de opbouw van de Gemeente en haar gasten in het geloof in God en zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest; samen een gemeenschap te vormen, die de Heere Jezus Christus wil dienen; het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Gemeente tracht haar doel te bereiken door: het houden van onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed, zang, bediening van de doop en het avondmaal; het geven van onderwijs in diverse vormen zoals Bijbelstudies, kinder- en jeugdwerk zending en evangelisatie; het verlenen van pastorale zorg binnen de Gemeente; het verlenen van diaconale hulp binnen de Gemeente en in deze wereld; alle andere passende middelen.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Levensbeschouwing

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Guido Gezelleweg 1
3076ED Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.gereformeerdebaptistengemeente.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000