ANBI profiel

GKV Hardenberg Centrum

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
GKV Hardenberg Centrum
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
091934791239
RSIN
-
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
-
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Postbus 155
7770 AD Hardenberg
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.petrakerkhardenberg.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-