ANBI profiel

Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Grauwe Kiekendief
Statutaire zetel
Finsterwolde
KvK nummer
02088258
RSIN
815210115
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is het in stand houden, uitbreiden en verbeteren van leefgebieden voor akkervogels in en buiten Nederland door middel van onderzoek, voorlichting, kennisoverdracht, beheers- en beschermingsmaatregelen. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels adviseert zowel over ontwikkeling van beleid als over de praktische uitvoering van Agrarisch Natuurbeheer. De Stichting adviseert Europese (GLB), landelijke, provinciale en lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen, maar ook landbouwers, standsorganisaties (Boer en Natuur, LTO), waterschappen en terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en de Landschappen. Zo bestaat advies aan individuele landbouwers vaak uit kleine maatregelen die gemakkelijk in de boerenpraktijk inpasbaar zijn waardoor akkervogels profiteren. Advies kan ook gaan over het samen te stellen zaadmengsel voor akkerranden, het beheer van randen, de situering van randen, monitoren of schouw. De Stichting stelt tevens beheersplannen op of doet ecologische scans van akkergebieden.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Dierenwelzijn
Subcategorie III
Onderzoek

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Irene van Hooff
Voorzitter
Geen
Jan Loots
Secretaris
Geen
Willem Pier Vellinga
Bestuurslid
Geen
Peter Mendelts
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Berkenweg 1 Unit 24
9471VA Zuidlaren
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0620072508
WWW adres
https://www.grauwekiekendief.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000