ANBI profiel

Heal My Lambs Ministry

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Heal My Lambs Ministry
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Leusden
KvK nummer
84074728
RSIN
863086834
Activiteiten
1. De financiële ondersteuning aan een bestaand project in Oeganda 2. De geestelijke en emotionele hulpverlening (christelijke counseling)
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: 1. De financiële ondersteuning aan een bestaand project in Oeganda, te weten Bulamu Children’s Village in Kakarenge Kampala, waar aan wezen, verlaten en arme kinderen door middel van onderwijs (basisschool tot en met middelbaar onderwijs), een kans geboden wordt om zich voor te bereiden op een betere toekomst. Het geld wordt besteed aan onderwijs, huisvesting, schoolbenodigdheden, voedsel, kleding en medicijnen; 2. De geestelijke en emotionele hulpverlening (christelijke counseling) en zo nodig materiële hulpverlening (voedselproject) aan volwassenen in nood in Oeganda.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 1. Fondsenwerving; 2. Praktische hulp ter plaatse. Eenmaal per jaar gaat de voorzitter, mevrouw G. Jans, voor ongeveer een half naar Bulamu en woont en werkt al die tijd daar ter plaatse. Ze geeft daar onderwijs, traint geschikte mensen om zelf de christelijke counseling te kunnen uitvoeren. Ze overlegt met de schooldirectie over de besteding van de fondsen en de verdeling over de diverse kinderen. Verder is ze nauw betrokken bij de verdeling van het voedsel aan de allerarmsten in de omgeving. Dit zal de komende jaren, mits Covid dit toelaat, worden gecontinueerd.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
De Hank 29
3832JJ Leusden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0332584921
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000