ANBI profiel

HubKlup

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
HubKlup
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
HubKlup
Statutaire zetel
\'s-Gravenhage
KvK nummer
83524827
RSIN
862903993
Activiteiten
Emissieloze logistiek aan de horeca in Den Haag per het jaar 2025, het combineren van aan- en afvoer tbv horeca in Den Haag, het faciliteren van een gunstige instapmogelijkheid voor lokale en duurzame producten, en het actief deelnemen aan het emissi
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Hoofddoel 1: Versnellen van transitie Door partijen te verbinden Initiëren, adviseren, onderzoeken en ondersteunen van initiatieven m.b.t. duurzame, emissie loze vers-logistiek (aan de horeca) en het helpen opzetten van deze projecten. Hoofddoel 2: Emissie loze horeca NUL emissie door slimme logistiek Gezonde logistiek is volledig uitstootvrij: vervoer op de fiets of elektrisch aangedreven Hoofddoel 3 :Verlagen van kosten in de keten
Wijze waarop doel behaald wordt
Vanaf half april 2021 is er research gedaan, zijn er fondsen en subsidies geworven, leveranciers en horeca ondernemers ingelicht en is er een pilot afgebakend om meet te starten. De pilot diens als onderzoek hoe dit systeem van gedeelde emissie loze leveringen te implementeren zijn op grote schaal. Maandag 28 juni gaat de pilot van start. We beginnen maandag met vier strandpaviljoens en breiden dat een week later uit naar zes. Deze ondernemers aan het Haagse strand zullen vanaf maandag emissie loos en gebundeld geleverd worden. Dat betekent dat ze nog maar één keer per dag één voertuig ontvangen met hub bestelde versproducten. De pilot zal door Topsector Logistiek i.s.m. Districon overzien voor correcte en onafhankelijke monitoring en meetbare resultaten.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
S.F. van den Brink
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld
M. van der Vliet
Bestuurslid
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Emmapark 7 a
2595ES Den Haag
Postadres
nvt
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
+31 6 20017964
nvt
WWW adres
http://www.hubklup.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000