ANBI profiel

Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Humanistische Stichting Vrienden van het Jannes van der Sleedenhuis
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting vrienden Jannes
Statutaire zetel
Hoogeveen
KvK nummer
41018448
RSIN
805927062
Activiteiten
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk en welzijnszorg
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is het financieren van sociale en culturele voorzieningen ten behoeve van de bewoners van de door de in Hoogeveen gevestigde Humanistische Stichting voor Ouderen in beheer zijnde woonvormen, voor zover die voorzieningen niet uit eigen middelen van bedoelde stichtingen voldaan kunnen worden of niet door of vanwege de overheid of andere instanties of personen gesubsidieerd worden.
Wijze waarop doel behaald wordt
Donaties\'s en giften veelal door familie of bekenden van de stichting. Opbrengsten van Rommelmarkten of verlotingen.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Pieter Waninge
Penningmeester
Geen
Jakob Frederik Kootstra
Secretaris
Geen
Johan Hoogeveen
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Zende 68
7908PA Hoogeveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0528286427
-
WWW adres
http://voorbeeldurl.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000