ANBI profiel

Jacob-Kornelis ANBI-Stichting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Jacob-Kornelis ANBI-Stichting
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Sliedrecht
KvK nummer
78627346
RSIN
861475616
Activiteiten
Het bevorderen van werkzaamheden van christelijke organisaties en christenen; het bevorderen van bijbels verantwoord natuurbeheer; het bevorderen van studiezin aan studenten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de werkzaamheden van christelijke organisaties en christenen die zich in hun activiteiten richten op christelijke handreiking, (nood)hulpverlening en christelijk jeugdvormingswerk; b. het bevorderen van Bijbels verantwoord natuurbeheer door: - het verantwoord beheren en exploiteren van bos- en natuurterreinen en de eendenkooi te Brandwijk, terreinen die deel uitmaken van nalatenschappen of die later verworven zullen worden; - het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten, organisaties en personen die zich inzetten voor een verantwoorde omgang met de schepping met accent op bevorderen van de bewustwording bij jeugd en jongeren met betrekking tot natuurbeheer; c. het bevorderen van studiezin door het verstrekken van financiële ondersteuning aan studenten die op de terreinen van christelijk onderwijs, (natuur)educatie en theologie een opleiding volgen en die niet of in onvoldoende mate via reguliere middelen deze studie kunnen bekostigen; alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: a. subsidies en andere bijdragen; b. schenkingen, erfstellingen en legaten; c. alle andere verkrijgingen en baten. 2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dr. T.M. Hofman
Voorzitter
Onkostenvergoeding
W.G. Hofman-Baars
Secretaris
Onkostenvergoeding
L. Baars
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
A.D. Boer
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
H.W.A. Kok
Bestuurslid
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Baanhoek 99
3361 GB Sliedrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0184-772337
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/jacob-kornelis-anbi-stichting/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000