ANBI profiel

Jan Geelen Stichting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Jan Geelen Stichting
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Maasgouw
KvK nummer
13041908
RSIN
813410745
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. Het voor publiek tentoonstellen van de kantcollectie van wijlen Jan Geelen, deze collectie te onderhouden en erop toe te zien dat deze collectie in stand blijft en bijeengehouden wordt, een en ander vanwege de bijzondere cultuur-historische waarde van deze collectie. 2. Het bevorderen en (financieel) ondersteunen van activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot een betere kennis en behoud van oude kanten en het stimuleren van de kantontwikkeling 3. Het stimuleren van kantactiviteiten in internationaal verband en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
PMH Geelen
Voorzitter
Geen
PFJ van Bree
Secretaris
Geen
EHM Geelen
Bestuurslid
Geen
A Moors
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Verbenalaan 3
2111ZL Aerdenhout
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
023 5245836
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000