ANBI profiel

JW Hijlkema Stichting

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
JW Hijlkema Stichting
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
JW Hijlkema Stichting
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
80426913
RSIN
861668790
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft tot doel het vermogen te beheren en de revenuen jaarlijks uit te keren aan door het bestuur te bepalen goede doelen, met dien verstande dat van de revenuen jaarlijks ten minste tien procent wordt uitgekeerd aan het Leger des Heils te Amsterdam
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting dient het algemeen belang en heeft niet als doel op zich het maken van winst, doch beoogt door ondermeer het verwerven van gelden en andere middelen de omschreven doelstellingen van de Stichting te bereiken.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.P.A. Schlecht
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Th.J. van der Waals
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
P.C. Hooftlaan 13
3705AE Zeist
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000