ANBI profiel

Kerk van het Ware Licht

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Kerk van het Ware Licht
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
KERK VAN HET WARE LICHT
Statutaire zetel
Kollum
KvK nummer
67357148
RSIN
856946989
Activiteiten
Religieuze organisaties: kerkdiensten, evangelisatie´╝îOndersteunen Missies
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. zich wijden aan de opbouw van de kerken de kerk naar Gods hart te bewerkstelligen, zodat de gelovigen met een hart en een geest de ware en enige God kunnen vereren; 2. om Gods evangelie te prediken en te getuigen; 3. Gods Woord te verkondigen als onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en leven.
Wijze waarop doel behaald wordt
a. de prediking van het Woord van God; b. een herder zijn voor de leden van de kerk en hen verzorgen; c. het evangelie verkondigen; d. kerken met dezelfde overtuiging steunen en helpen hun doel te bereiken; e. het bijeenbrengen van de benodigde gelden; f. het organiseren van bijeenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het uitgeven van geschriften en andere wettige middelen; g. het organiseren van sociale en maatschappelijke activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met het karakter van het kerkgenootschap; h. het oprichten, aankopen, instandhouden en beheren van gebouwen, gronden en goederen ten bate van het kerkgenootschap.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Y Wang
Voorzitter
Geen
Yy Guo
Vice-voorzitter
Geen
W Xue
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Harddraversbaan 66
9291BS Kollum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0684154311
WWW adres
https://www.warelicht.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000