ANBI profiel

Kerkgenootschap Centro Cristiano El Camino

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Kerkgenootschap Centro Cristiano El Camino
Ook genoemd (handelsnaam)
Centro Cristiano El Camino
Zoeknaam
Centro Cristiano El Camino
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
51296381
RSIN
818849253
Activiteiten
1. Het wekelijks houden van samenkomsten 2. Prediking van het evangelie 3. Jeugd- en kinderwerk 4. Het geven van godsdienstonderwijs doordeweeks 5. Het verlenen van pastorale zorg- en andere hulpverlening binnen de gemeente
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De gemeente El Camino heeft als doel om het Woord van God te verkondigen, mensen tot het geloof te brengen in Jezus Christus en daarnaast een gezamenlijke band op te bouwen met elkaar en met God.
Wijze waarop doel behaald wordt
De gemeente streeft haar doel te bereiken door het houden van zondagse bijeenkomsten waarbij het prediken van het evangelie voorop staat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jeugd- en kinderwerk, het houden van Bijbelstudie- en gebedskringen. Ook is het geven van godsdienstonderwijs en het verlenen van pastorale zorg van belang.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Kimwierde 218
1353DZ Almere
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0683965759
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000