ANBI profiel

Kerkgenootschap New Song Capelle aan den IJssel

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Kerkgenootschap New Song Capelle aan den IJssel
Ook genoemd (handelsnaam)
New Song Capelle
Statutaire zetel
-
KvK nummer
52267296
RSIN
850369502
Activiteiten
Door de Corona pandemie heeft het bestuur van het Kerkgenootschap besloten afhankelijk van de geldende maatregelen te bepalen of de kerkdiemnsten fysiek plaastvinden of online. Vanaf 6 december 2021 vinden de volgende kerkdiensten online plaats via fa
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. Het kerkgenootschap stelt zich als doel het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke, sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij het Evangelie van Jezus Christus, een centraal leidend beginsel is. 2. Het kerkgenootschap geeft als volgt invulling aan haar doelstelling: a. De organisatie van kerkelijke bijeenkomsten: Het kerkgenootschap is in eerste instantie een kerkelijke organisatie, die de volgende activiteiten ontplooit: 1. het prediken van het evangelie in de ruimste zin van het woord en het organiseren van kerkelijke bijeenkomsten; 2. het (doen) organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties; 3. het verstrekken van pastorale zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar hebben gemaakt. 4. het opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn; 5. het verzorgen van activiteiten speciaal gericht op de jeugdigen; 6. het houden van straatsamenkomsten en andere openlucht samenkomsten zowel in het binnen- als buitenland; 7. het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisie programma’s. b. het organiseren van sociale en maatschappelijke activiteiten voor zover deze niet in strijd zijn met het karakter van het kerkgenootschap, en overigens voor zover deze niet reeds door of namens het Kerkgenootschap Organisatie New Song, gevestigd te Rotterdam ten behoeve van het kerkgenootschap zijn casu quo worden verricht; c. het oprichten, aankopen, instandhouden en beheren van gebouwen, gronden en goederen ten bate van het kerkgenootschap.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het Kerkgenootschap geeft als volgt invulling aan haar doelstelling: a. de organisatie van kerkelijke bijeenkomsten en het prediken van het Evangelie in de ruimste zin van het woord; b. het organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties; c. het verstrekken van pastorale zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar gemaakt hebben; d. het opleiden en onderwijzen van pastorale medewerkers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn. e. het verzorgen van activiteiten, speciaal gericht op jeugdigen; f. het houden van straatsamenkomsten en andere openluchtsamenkomsten; g. het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van radio- en televisieprogramma\'s.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Merellaan 352
2903GM Capelle aan den IJssel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/kerkgenootschap-new-song-capelle-aan-den-ijssel/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-