ANBI profiel

KKI Una Sancta

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
KKI Una Sancta
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
64297195
RSIN
855604359
Activiteiten
SBI-code: 94993 - steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg). Het verlenen van diensten en financiële steun aan Indonesische Katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en een (harmonieuze) ontwikkeling van de katholieke
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verlenen van diensten en financiële steun aan Indonesische Katholieke kerkgemeenschappen in Nederland die streven naar het behoud en een (harmonieuze) ontwikkeling van de katholieke Indonesische gemeenschap en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
het verzorgen, organiseren en faciliteren van ruimten (en middelen) voor kerkelijke en verwante activiteiten; het verzorgen en organiseren van hulpen en/of donaties aan de katholieke kerkelijke gemeenschap die hulp nodig heeft; het organiseren en coördineren met samenwerkende instanties.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Rudy Gunawan
Voorzitter
Geen
Tommy Juwono
Penningmeester
Geen
Andriew Lim
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Artemisschelphof 11
2492 HE Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://kki-unasancta.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000