ANBI profiel

Lend a Helping Hand

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Lend a Helping Hand
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
80226639
RSIN
861595452
Activiteiten
Het bestrijden van armoede door het verstrekken van (geestelijke) hulp aan noodlijdende of kwetsbare personen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bestrijden van armoede door het verstrekken van (geestelijke) hulp aan noodlijdende of kwetsbare personen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het ondersteunen van personen door noodzakelijke middelen (middelen in de breedste zin van het woord, welke om wat voor reden dan ook niet door reguliere kanalen worden verstrekt) aan te schaffen dan wel daarvoor een financiƫle bijdrage ter beschikking te stellen; - het helpen van deze personen met kundig advies/begeleiding, voor zover dit niet binnen de stichting aanwezig is kan dit advies of de begeleiding bij experts ingehuurd worden; - financiƫle middelen te verwerven die ingezet kunnen worden ten behoeve van deze personen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mw. J.A. Oudhof
Voorzitter
Geen
Mw. M. M. W. Ambaum
Penningmeester
Geen
Mw. J. S. Wolterink
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Johannes van der Waalsstraat 14 huis
1098PK Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31645314366
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000