ANBI profiel

Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda
Ook genoemd (handelsnaam)
LJG Den Haag
Zoeknaam
LJG Den Haag
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
27338683
RSIN
820535448
Activiteiten
Het houden van godsdienstoefeningen, het geven van godsdienstonderwijs, het houden van bijeenkomsten en lezingen, het uitgeven van geschriften en alle andere wettige middelen die leiden tot het onder \'doelstellingen\' genoemde.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Gemeente stelt zich ten doel de bevrediging van de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden, overeenkomstig de beginselen van het liberaal-religieuze jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, voor zover nodig aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Zie onder \'activiteiten\'
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Kerkgenootschap
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Prinsessegracht 26
2514 AP Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070-7504680
WWW adres
http://www.ljgdenhaag.nl
Incassant id
NL66ZZZ273386830000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000