ANBI profiel

Loka

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Loka
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Anjerhof 11, Almere
KvK nummer
53802195
RSIN
851023873
Activiteiten
Er wordt onderwijs gegeven aan ca. 80 leerlingen. Daarvoor is in Bihar een school gerealiseerd inclusief een campus met verblijf-, sport en speelfaciliteiten. Voor onderwijsdoeleinden wordt biologische landbouw bedreven en ook sociaal maatschappelijke proj
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting stelt zich ten doel het verspreiden, ontwikkelen en uitwisselen van kennis zowel in, als tussen India en het westen, alsmede het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a) talentvolle, onbemiddelde kinderen en jongeren in India kwalitatief goed onderwijs aan te bieden in een nieuw op te richten kenniscentrum in Bihar. Het aanbieden van onderwijs zal worden bewerkstelligd door de (nog op te richten) non gouvernementele organisatie Loka India financieel en facilitair te ondersteunen, en; b) mensen in Nederland te informeren over de activiteiten van Loka India (via een nieuwsbrief*), om samen te werken met een of meer bedrijven en scholen in Nederland en door fondsen te werven. * de manier van informeren is verbreed met social media en de website.
Wijze waarop doel behaald wordt
Iedere maand wordt ca. 4000 euro beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de school voor lerarensalarissen, schoolleiding en kosten om de school draaiende te houden. Daarnaast wordt een investeringsbedrag beschikbaar gesteld voor de realisatie van een extra verdieping.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S.G. Tideman (Sander)
Voorzitter
Geen
A.B.M. Wibaut (Anne)
Secretaris
Geen
A.D.M. Hubers (Alain)
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Anjerhof 11 n.v.t.
1338 TP Almere
Postadres
n.v.t
n.v.t. n.v.t.
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
036 5291870
n.v.t.
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Azie
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000