ANBI profiel

Masjid El Fath

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
Masjid El Fath
Ook genoemd (handelsnaam)
Moskeevereniging El Fath Amersfoort
Zoeknaam
El Fath
Statutaire zetel
Amersfoort
KvK nummer
40506734
RSIN
009702878
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De activiteiten van de moskeevereniging Masjid El Fath hebben tot doel om voor de achterban van de vereniging, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaalculturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten. De moskeevereniging Masjid El Fath doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Kerkgenootschap
Subcategorie III
Levensbeschouwing

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
9
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
De heer H. Rahaoui
Voorzitter
Geen
De heer N. Lemaâlem
Secretaris
Geen
De heer M. El Hessaïni
Penningmeester
Geen
De heer E.H. El Yousfi
Vice-voorzitter
Geen
De heer A. Taj
Bestuurslid
Geen
De heer M. Zeddi
Bestuurslid
Geen
De heer M. El Idrissi
Bestuurslid
Geen
De heer M. Elkarti
Bestuurslid
Geen
De heer M. El Idrissi
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zangvogelweg 156
3815 DR Amersfoort
Postadres
Postbus 316
3800 AH Amersfoort
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
033-4650045
WWW adres
https://www.moskee-elfath.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000