ANBI profiel

My Father\'s House, Jesus Gospel Church

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
My Father\'s House, Jesus Gospel Church
Ook genoemd (handelsnaam)
My Father\'s House
Zoeknaam
My Father\'s House
Statutaire zetel
Rijswijk
KvK nummer
68433700
RSIN
857439881
Activiteiten
Religieuze organisatie
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
In navolging van de geboden van de Heer Jezus Christus, zoals onder andere beschreven in MattheĆ¼s 28:18-20; Marcus 12:30-31; Johannes 13:34-35 en Romeinen 13:8-10 is het doel van de gemeente: a. God te eren en Hem lief te hebben; b. Elkaar lief te hebben naar het voorbeeld van Christus; c. Haar missionaire taak te vervullen door: in woord en daad getuige te zijn van Jezus Christus, - diaconale zorg, met name te noemen de zorg voor de zwakken en behoeftigen in en buiten de gemeente, - deelneming aan en stimulering van zending en evangelisatie in en buiten Nederland; d. Allen die aan haar zorg zijn toevertrouwd te onderrichten in het geloof; e. Het ondersteunen van weduwen en wezen in Sri Lanka.
Wijze waarop doel behaald wordt
Na te leven van de geboden. Financieel door de giften van de leden.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Regenbooglaan 37
2284GB Rijswijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000