ANBI profiel

My Father\'s House, Jesus Gospel Church

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
My Father\'s House, Jesus Gospel Church
Ook genoemd (handelsnaam)
My Father\'s House
Zoeknaam
My Father\'s House
Statutaire zetel
Rijswijk
KvK nummer
68433700
RSIN
857439881
Activiteiten
Religieuze organisatie
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
In navolging van de geboden van de Heer Jezus Christus, zoals onder andere beschreven in MattheĆ¼s 28:18-20; Marcus 12:30-31; Johannes 13:34-35 en Romeinen 13:8-10 is het doel van de gemeente: a. God te eren en Hem lief te hebben; b. Elkaar lief te hebben naar het voorbeeld van Christus; c. Haar missionaire taak te vervullen door: in woord en daad getuige te zijn van Jezus Christus, - diaconale zorg, met name te noemen de zorg voor de zwakken en behoeftigen in en buiten de gemeente, - deelneming aan en stimulering van zending en evangelisatie in en buiten Nederland; d. Allen die aan haar zorg zijn toevertrouwd te onderrichten in het geloof; e. Het ondersteunen van weduwen en wezen in Sri Lanka.
Wijze waarop doel behaald wordt
De giften vormen de voornaamste inkomstenbron van de gemeente en worden benut voor de kerk activiteiten, zoals samenkomsten, zendingswerk en evangelisatie verkondiging om de doelstelling van de gemeente te bereiken. De giften zijn over het algemeen niet gekenmerkt voor een specifieke activiteit. Wel zijn er specifieke giften (offers genoemd) die gevraagd worden voor een specifieke activiteit of doel.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Kerkgenootschap
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. Rathanam
Voorzitter
Geen
K. Sinnathamby
Penningmeester
Geen
E.K. Joseph
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Regenbooglaan 37
2284GB Rijswijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000