ANBI profiel

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS

Algemene informatie

Rechtsvorm
Vereniging
Statutaire naam
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ZEEGESCHIEDENIS
Ook genoemd (handelsnaam)
ZEEGESCHIEDENIS
Zoeknaam
NVZ / n.v.v.z. / zeegeschiedenis
Statutaire zetel
\'s-Gravenhage
KvK nummer
40410782
RSIN
816570541
Activiteiten
SBI-code: 94994 - Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering 1.Beleggen vergaderingen over zeegeschiedenis 2.Uitgeven \"Tijdschrift voor Zeegeschiedenis\" 3.Organiseren excursies en reizen
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
art. 1 De Vereniging stelt zich ten doel wetenschappelijke belangstelling te wekken voor de zeegeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen door samenwerking tussen de leden en tussen leden en andere instanties.
Wijze waarop doel behaald wordt
2 De Vereniging tracht dit doel te bereiken in het bijzonder door: a. het uitgeven van een tijdschrift; b. het organiseren van werkgroepen, contactbijeenkomsten en studiebezoeken; c. het stimuleren tot onderlinge uitwisseling van wetenschappelijke gegevens; d. het samenstellen van hulpmlddelen voor wetenschappelijk onderzoek; e. het optreden als Nederlandse subcommissie van de Commission Internationale d\'Histoire Maritime, een werkgroep van het Comité International des Sciences Historiques.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
mevrouw dr. J.M. de Wit
Voorzitter
Onkostenvergoeding
J. Reinders MA
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
H.M. Rozendaal
Penningmeester
Onkostenvergoeding
Prof. Dr. A.J. Brand
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
G.J. de Kok MA
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
dr. S. van Lottum
Bestuurslid
Onkostenvergoeding
mevr. drs. A.A. Poldervaart
Secretaris
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
OMERINKWEG 4
7421 GS DEVENTER
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0570220428
WWW adres
http://www.zeegeschiedenis.nl
Incassant id
NL22ZZZ404107820000
Kenmerk incasso
contributie/jaarbijdrage/abonnement

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000