ANBI profiel

Pinkstergemeente Filadelfia

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Pinkstergemeente Filadelfia
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Apeldoorn
KvK nummer
76571416
RSIN
825504120
Activiteiten
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Ook zijn er ontmoetingsavonden, cursussen en Bijbelstud
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de gemeente is; het vormen van een Bijbelse gemeenschap en het verkondigen van Gods woord, de Bijbel. De gemeente tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het ondersteunen van zendelingen, het uitgeven van geschriften en door andere wettige middelen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het uitdragen van de doelstellingen aan de leden en aan allen die hiervan kennis willen nemen door het organiseren van allerlei activiteiten waaronder samenkomsten (kerkdiensten), ontmoetingsavonden, Bijbelstudies, cursussen, kinder- en jeugdwerk, evangelisatie, gebedsbijeenkomsten, het verlenen van pastoraat, het (financieel) ondersteunen van zendelingen en het verrichten van diaconale activiteiten. Deze opsomming is niet limitatief.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Voorzitter
Voorzitter
Geen
Penningmeester
Penningmeester
Geen
Secretaris
Secretaris
Geen
Bestuurslid
Bestuurslid
Geen
Bestuurslid
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Langeweg 105
7315CT Apeldoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.gemeentefiladelfia.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000