ANBI profiel

Public Church

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Public Church
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
67166318
RSIN
856857798
Activiteiten
Als Public Church behoort tot onze kerntaak het organiseren van wekelijkse kerkdiensten en verschillende geloofsopbouwende activiteiten in de breedste zin van het woord. Om mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot gemeenschapsvorming met Hem e
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
“Een christelijke gemeenschap te vormen, die groeit in liefde en getal, die leidend zal zijn voor de stadscultuur.”
Wijze waarop doel behaald wordt
Organiseren van wekelijkse kerkdiensten en verschillende geloofsopbouwende activiteiten, waaronder een huiskring en alpha cursus. Faciliteren van diaconale en pastorale zorg. Financiële en materiële steun bieden aan lokale initiatieven die van de stad een betere plaats willen maken.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Kerkgenootschap

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dhr. David-George Gillies
Voorzitter
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Dhr. Menno Robbert de Geest
Secretaris
Onkostenvergoeding vacatiegeld
Dhr. Michaël David Kempff
Penningmeester
Onkostenvergoeding vacatiegeld

Contact informatie

Bezoekadres
Petmolen 19
1035 BE Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0657314064
WWW adres
http://www.public-church.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000