ANBI profiel

Re-Alive Kerkgemeenschap

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Re-Alive Kerkgemeenschap
Ook genoemd (handelsnaam)
Re-Alive
Zoeknaam
Re-Alive Kerkgemeenschap
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
90260007
RSIN
865258235
Activiteiten
Het houden van samenkomsten, Kerkelijke Jongerenwerk, Het houden van Gebedskringen, Het geven van Godsdienstonderwijs, Prediking van het evangelie, Het verlenen van pastorale zorg, Het creëren van Kerkgemeenschappen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van het kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan zijn volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 28, vers 19: \"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hun onderhouden al wat Ik u bevolen heb.\" De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in hem met elkaar. Mensen toerusten voor bediening om vervolgens het woord te kunnen verspreiden en discipelen te kunnen maken. De zendingsopdracht vervullen door op verschillende plaatsen Geloofsgemeenschappen te vestigen die plaatsen zullen zijn van lofprijs en aanbidding van de almachtige God.
Wijze waarop doel behaald wordt
Zoals Beschreven in Activiteiten
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Mijnsherenplein 9
3081CN Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0684048962
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000