ANBI profiel

Soelaas Neglected Diseases

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Soelaas Neglected Diseases
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Soelaas Neglected Diseases
Statutaire zetel
Groesbeek
KvK nummer
51857294
RSIN
850202371
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het faciliteren van uiteenlopende projecten in arme landen rond zogenoemde “neglected diseases”, te weten ziekten, met name infectieziekte, als dengue, neurologische infecties, congenitale infecties en kinderziekten waarvan in tropische landen nauwelijks de omvang bekend is en die niet vallen onder de top-drie van poverty-related diseases (aids, malaria en tuberculose). De Stichting beoogt voorts bij te dragen aan een duurzame verbetering van kennis en infrastructuur in arme landen met betrekking tot niet tevoren benoemde neglected diseases, almede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dat alles in de meeste ruime en brede zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het bieden van (kleinschalige) financiële ondersteuning aan lopende initiatieven zoals gastdocentschappen en onderzoeksprojecten, voor zover daarvoor geen dekkende financiering bestaat, het bieden van ondersteuning nodig om de last en omvang van neglected diseases vast te stellen en het ontwikkelen van gerichte strategieën voor preventie en/of behandeling daarvan. De Stichting tracht haar doelen voorts te realiseren door middel van het ondersteunen van locaal te verrichten pilot-studies met als doel om het succes van toekomstige projectaanvragen te vergroten (seeding money) en door het inzamelen van gelden en middelen ten behoeve van haar doel.
Subcategorie I
Gezondheidsfonds
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
prof. dr. Frans Wijsen Chair of Empirical and Practical Religious Studies Vicedean, Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies |Radboud Un
Voorzitter
Geen
ir. Wina Smeenk Innovation Strategist & Empathic Co-Designer
Secretaris
Geen
Joep M.D. Galama, MD, PhD Professor in Virology (retired) Department of Medical Microbiology Radboud UMC, 6500 HB, Nijmegen, The Netherlands
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Sionsweg 7
6564CR Heilig Landstichting
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31 24 3229832
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000