ANBI profiel

Somerset Capital Partners Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Somerset Capital Partners Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Somerset Capital Partners Foundation
Zoeknaam
Somerset Capital Partners Foundation
Statutaire zetel
gemeente Oisterwijk
KvK nummer
68365381
RSIN
857412735
Activiteiten
De werkzaamheden van de Stichting richten zich op het ondersteunen van personen, projecten en algemeen nut beogende instellingen op het gebied van: • welzijn; • armoedebestrijding; • (medisch) onderzoek; • onderwijs • en voorts op het onderteunen van
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: (a) het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel daarvoor in de plaats getreden wetgeving, ofwel buitenlandse instellingen die algemeen nut beogende instellingen als hiervoor bedoeld zouden zijn indien zij binnen het Rijk gevestigd zouden zijn, alsmede andere organisaties, instellingen en initiatieven die het algemeen nut dienen; (b) het financieel of anderszins ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek waaronder begrepen medisch onderzoek; en (c) het in het algemeen bevorderen van het welzijn van kwetsbaren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.
Wijze waarop doel behaald wordt
Er is een projectcoördinator aangesteld die het bestuur ondersteunt. De projectcoördinator zet zich pro-actief in om het beleid concreet te vertalen naar het benaderen van doelen die aansluiten bij de missie en visie van de stichting.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.A.L.M. Daemen
Voorzitter
Geen
J.T.A. van der Stok
Secretaris
Geen
A.J. de Bruin
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Lind 39
5061 HT Oisterwijk
Postadres
De Lind 39
5061 HT Oisterwijk
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31 13 523 1700
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-somerset-capital-partners-foundation/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000