ANBI profiel

Spade Regen Gemeente Nederland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Kerkgenootschap
Statutaire naam
Spade Regen Gemeente Nederland
Ook genoemd (handelsnaam)
Spade Regen Gemeente Nederland
Zoeknaam
Spade Regen Gemeente
Statutaire zetel
Apeldoorn
KvK nummer
56658168
RSIN
852242190
Activiteiten
Religieuze activiteiten
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
We zijn een kerkgenootschap die haar doelstelling vindt in het evangelie volgens o.a. Lucas 10:27 en Matteus 28:18-20 Lucas 10:27: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Mattheüs 28:18-20: “Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.” ( Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014.)
Wijze waarop doel behaald wordt
3.2. De Gemeente wil haar doel bereiken door: a. Aanbidding van God b. Evangelisatie aan een verloren gaande wereld c. Discipelschap voor allen die tot geloof gekomen zijn d. Gemeenschap met alle gelovigen e. Dienstbetoon aan elkaar
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Fluitersweg 140-33
7317 BS Apeldoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.spaderegengemeente.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000