ANBI profiel

St Brahma Kumaris Spirituele Academie

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
St Brahma Kumaris Spirituele Academie
Ook genoemd (handelsnaam)
St BKSA
Zoeknaam
Brahma Kumaris Spirituele Academie
Statutaire zetel
Haarlemmerdijk 137, 1013 KG Amsterdam
KvK nummer
41204033
RSIN
806895287
Activiteiten
De stichting geeft lessen in Positief Denken, Raja Yoga meditatie, stresshantering, meditatieve reflecties, voordrachten, workshops, programma\'s, projecten in samenwerking met derden.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder menselijk wezen en helpt mensen – ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond – deze goedheid in zichzelf te herontdekken. De stichting stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, waarden en vaardigheden in het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. bekendmaking van de theorie en praktijk van de Raja Yoga, waarin inzicht wordt gegeven in de aard van de menselijke ziel; de spirituele verbinding met God; het verband tussen bewustzijn en handelen en de onderlinge relatie tussen heden, verleden en toekomst; b. een variëteit aan programma’s in zelfontwikkeling zoals: cursussen positief denken, stress management, workshops, lezingen, forums, seminars, themadagen, retraites en andere activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn; c. het samenwerken met (non)gouvernementele en/of spirituele, religieuze, sociale en/of culturele organisaties en/of organisaties die actief zijn op het terrein van het onderwijs, de gezondheidszorg, het milieu, de mensenrechten, justitie, de media en dergelijke; d. het produceren en distribueren van gegevensdragers welke informatie bevatten die het spiritueel begrip en bewustzijn van de mens helpen ontwikkelen; e. het financieren van in het buitenland gevestigde en aan de stichting gelieerde instellingen met een soortgelijke doelstelling; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Subcategorie I
Levensbeschouwing
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A. van Rens
Secretaris
Geen
RMA Nabben
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Bussumerstraat 2
1211 BK Hilversum
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
Tel: 0641765430
WWW adres
http://www.bksa.org
Incassant id
St Brahma Kumaris Nederland

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000