ANBI profiel

St. Vrienden van Leendert Vriel Noord Oost Twente

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
St. Vrienden van Leendert Vriel Noord Oost Twente
Ook genoemd (handelsnaam)
Vrienden van Leendert Vriel NO Twente
Zoeknaam
Vrienden van Leendert Vriel NO Twente
Statutaire zetel
Oldenzaal
KvK nummer
41030948
RSIN
800888911
Activiteiten
Ondersteuning van vrijwillige terminale zorg zowel thuis als in hospices.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Ondersteuning van vrijwillige terminale zorg zowel thuis als in hospices, met name de zorg zoals deze verleend wordt door de stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente.
Wijze waarop doel behaald wordt
Donaties, schenkingen en legaten van families en andere betrokkenen die de stichting en haar activiteiten een warm hart toedragen.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Ouderenhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
I.R. Nusmeier
Voorzitter
Geen
A. Van den Nieuwenhuizen
Secretaris
Geen
T.V. Meinders
Penningmeester
Geen
C,J, Christenhusz
Bestuurslid
Geen
A. Fuhrmann
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Perzikkruid 15
7577 HP Oldenzaal
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-10912960
WWW adres
http://leendertvriel.nl/n-o-twente/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000