ANBI profiel

Steunstichting Deurman

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Steunstichting Deurman
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Deurman
Statutaire zetel
Arnhem
KvK nummer
41052459
RSIN
816673986
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het ondersteunen van projecten op het gebied van gezondheidszorg en educatie. Aanvragen ontvangen we alleen via elektronische weg. Ze kunnen verzonden worden naar : Steunstichtingdeurman@kpnmail.nl
Wijze waarop doel behaald wordt
Het verschaffen van gelden of verstrekken van geldleningen. Zie ook de hoofdlijnen van het beleidsplan.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Gezondheidsfonds
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
DC Peters
Voorzitter
Geen
DL Peters
Secretaris
Geen
MJA Meeuwsen
Penningmeester
Geen
ALM van Heijst
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kometenlaan 9
3712XB Huis ter Heide
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000