ANBI profiel

Steunstichting Het Rotterdamse Zeilschip

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Steunstichting Het Rotterdamse Zeilschip
Ook genoemd (handelsnaam)
SSHRZ
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
64538109
RSIN
855709418
Activiteiten
SBI-code:9103 - Monumentenzorg Bescherming en instandhouding van varend cultureel erfgoed
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Bescherming en instandhouding van varend cultureel erfgoed d.m.v. fondsenwerving ten behoeve van deze schepen en verwerving van aandeelcertificaten uitgegeven door stichting Het Rotterdamse Zeilschip
Wijze waarop doel behaald wordt
In 2015 en 2016 is een fondswervingsplan aan de orde. Met deze middelen zal het varend cultureel erfgoed van Stichting Het Rotterdamse Zeilschip financieel worden ondersteund. Daarnaast zal de steunstichting een toezichthoudende rol vervullen als certificaathouder van door de Stichting Het Rotterdamse Zeilschip uitgegeven certificaten van aandelen van BV Reederij Oosterschelde, welke certificaten door de steunstichting worden verworven uit schenking.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W. de Baat
Penningmeester
Geen
A.A. Kanters
Voorzitter
Geen
M. Verhagen
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Leuvehaven 75 t/o
3011 EA Rotterdam
Postadres
Postbus 23429
3001 KK Rotterdam
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
010-4364258
010-4362100
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000