ANBI profiel

Stichting 180 | gedragsinterventies en ontwikkelprogramma\'s

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting 180 | gedragsinterventies en ontwikkelprogramma\'s
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting 180
Zoeknaam
180
Statutaire zetel
gemeente Utrecht
KvK nummer
30256702
RSIN
820556725
Activiteiten
180 werkt practice- en evidence based en creeert allianties van diverse partijen rondom interventies die zorgen voor re-integratie en inclusiviteit van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met afstand tot arbeidsmarkt en samenleving. Daartoe verzorgt 180
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan participatie van kwetsbare jongeren en jongvolwassenen in de samenleving bij wie onder meer sprake is van (ernstige) gedragsproblematiek, criminaliteit, achterstand in sociale en morele vaardigheden, verstoorde relatie met ouders/verzorgers, schooluitval en werkloosheid. De Stichting wil daarmee bijdragen aan het welzijn van de jongeren en jongvolwassenen en hun omgeving en aan meer veiligheid in de samenleving.
Wijze waarop doel behaald wordt
De werkwijze is daarbij om zoveel mogelijk organisaties die werken met jongeren en jongvolwassenen met een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel en organisaties die werken met jongeren die niet participeren in de reguliere maatschappelijke processen, gebruik te laten maken van (erkende) methodes van gedragsinterventies, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde programma’s alsmede al hetgeen hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
G.F, Ruiten
Penningmeester
Geen
P.H. van Olmen
Bestuurslid
Geen
N.E. Warmenhoven
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Korte Jansstraat 8
3512GN Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
088-8800300
WWW adres
http://180.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000