ANBI profiel

Stichting AanZet

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting AanZet
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting AanZet
Zoeknaam
AanZet
Statutaire zetel
Gemeente Leeuwarden
KvK nummer
01080383
RSIN
814168012
Activiteiten
AanZet ondersteunt projecten voor en door mensen die ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg (ook door huisartsen), maatschappelijke opvang, verslavingszorg en vrouwenopvang. AanZet biedt deze mensen een plek waar ze klant kunnen worden van een
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstellingen van AanZet zijn o.a.: participeren in de maatschappij, mensen de kans geven hun stem te laten horen, stimulering van zelfredzaamheid en emancipatie, bevorderen van deskundigheid en zinvolle dagbesteding, bevordering van arbeidsrehabilitatie, de beeldvorming rondom psychische kwetsbaarheden positief beïnvloeden. AanZet werkt in 7 van de 9 prestatievelden van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Sita Reinsma
Voorzitter
Geen
Chris Marsman
Penningmeester
Geen
Cees Oprins
Secretaris
Geen
Jos Pieters
Bestuurslid
Geen
Trees Flapper
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
tesselschadestraat 8A
8913 HB Leeuwarden
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0582849020
WWW adres
http://www.st-aanzet.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000