ANBI profiel

Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen
Ook genoemd (handelsnaam)
Scholtenhagen Festival
Zoeknaam
Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen
Statutaire zetel
Haaksbergen
KvK nummer
08226195
RSIN
822440246
Activiteiten
Scholtenhagen Festival
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Artikel 3 Doel De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de door de Lionsclub Haaksbergen aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het jaarlijks organiseren van het Scholtenhagen Festival en andere ondersteunende activiteiten
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
R.R. Boersma
Voorzitter
Geen
J.J.L. van de Sanden
Vice-voorzitter
Geen
B.W.A. Woortman
Secretaris
Geen
W,J,Hassink
Penningmeester
Geen
G. van Rooijen
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Speenkruid 13
7483 CK Haaksbergen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0535696112
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000