ANBI profiel

Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting ter ondersteuning van goede doelen lionsclub Haaksbergen
Zoeknaam
Stichting Activiteiten Lionsclub Haaksbergen
Statutaire zetel
Haaksbergen
KvK nummer
08226195
RSIN
822440246
Activiteiten
De ondersteuning en organisatie van alle activiteiten van de Lionsclub Haaksbergen die tot bedoeld zijn om concreet vorm te geven aan de financiële en/of materiële ondersteuning van de goede doelen die de Lionsclub heeft gekozen als speerpunt of actie.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Artikel 3 Doel De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor de door de Lionsclub Haaksbergen aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.
Wijze waarop doel behaald wordt
Jaarlijks worden er in de Lionsclub Haaksbergen via de activiteitencommissie te organiseren activiteiten en ondersteuning van goede doelen besproken en voorgelegd aan het bestuur van de club. Deze worden dan via de Stg. activiteiten Lionsclub door de leden van de Lionsclub uitgevoerd .
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.J.L. van de Sanden
Voorzitter
Geen
G.A. van Rooijen
Penningmeester
Geen
R.J. Mentink
Secretaris
Geen
P.B.W. IJgosse
Vice-voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Irenesingel 19
7481 GJ Haaksbergen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://haaksbergen.lions.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000