ANBI profiel

Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
\'s-Gravenhage
KvK nummer
41158317
RSIN
805647880
Activiteiten
De Stichting Alexander Willem Byvanck Genootschap heeft als doel het bevorderen van de bestudering van het verluchte handschrift, in het bijzonder het verluchte handschrift uit de Noordelijke Nederlanden.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting beheert de Byvanck database, waarin alle verluchte handschriften in Nederlandse collecties alsmede alle Noord-Nederlandse handschriften in buitenlandse collecties zijn beschreven, vergezeld van het bijbehorende documentatiemateriaal.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het in stand houden en uitbreiden van een documentatieapparaat bestaande uit een database met beschrijvingen, literatuurdocumentatie, foto’s en scans, en door het werven van subsidies voor verdere opbouw van dit apparaat alsook voor de financiering van activiteiten.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Dr. W. (Saskia) van Bergen
Secretaris
Geen
Dr. Anne S. Korteweg
Vice-voorzitter
Geen
Prof.dr Jos. A.A.M. Biemans
Voorzitter
Geen
Dr. Klara H. Broekhuijsen-Kruijer
Penningmeester
Geen
Drs. E.T. (Ed) van der Vlist
Bestuurslid
Geen
Dr. H.M. (Margriet) Hülsmann
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Langeraarseweg 191
2461 GX Ter Aar
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000