ANBI profiel

Stichting Amigos Padre Giovanni Itauna

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Amigos Padre Giovanni Itauna
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Amigos Padre Giovanni Itaúna
Statutaire zetel
Someren
KvK nummer
83973389
RSIN
863055205
Activiteiten
Activiteiten zijn gericht op het verwerven van donaties/giften t.b.v. verwezenlijken van het doel van de stichting.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van het sociaal/maatschappelijk welbevinden van de inwoners van gemeente Itaúna in de staat Minas Gerais te Brazilië, alsook het educatief, cultureel, juridisch en opvoedkundig welbevinden te verbeteren en te promoten door middel van het samenbrengen van financiële middelen en het samenwerken met natuurlijke- en rechtspersonen die verwante doelstellingen nastreven.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: • Het samenbrengen van financiële middelen; • Het samenwerken met natuurlijke- en rechtspersonen die verwante doelstellingen nastreven; • alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk (kunnen) zijn.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
JMPL Vereijken
Voorzitter
Geen
AJMR van der Sanden
Secretaris
Geen
HM van de Laar
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Zagershof 1
5721 HX Asten
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-amigos-padre-giovanni-itauna/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Zuid-Amerika
Organisatie grootte/omzet
-