ANBI profiel

Stichting Anders

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Anders
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Schijndel
KvK nummer
40181953
RSIN
802149169
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. de bevordering van (multi-) culturele en sociale ontplooiing van jongeren, teneinde hen mede in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stimuleren en ondersteunen van jongeren tot het organiseren van (multi-) culturele activiteiten in de meest ruime zin van het woord
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://www.stichtinganders.nu

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Postbus 308
5480 AH Schijndel
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0735479502
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://www.stichtinganders.nu

Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000