ANBI profiel

Stichting As-Soennah

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting As-Soennah
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
41156115
RSIN
803107535
Activiteiten
Religieuze organisatie
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft als doel het verwerven, ter beschikking stellen en onderhouden van gebedsruimten en activiteiten- en begeleidingscentra ten behoeve van moslims, het begeleiden van moslims op het gebied van intermenselijke relaties, het geven van onderwijs en het organiseren van culturele activiteiten voor mannen, vrouwen en kinderen, het organiseren van traditionele feesten voor in Nederland wonende moslims en begeleiding aan personen, op religieus, maatschappelijk en cultureel gebied.
Wijze waarop doel behaald wordt
- Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling; - Beroepskrachten aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend, stimulerend, coördinerend en waar mogelijk uitvoerend werkzaam zijn; - Vakkrachten aan te trekken ten behoeve van activiteiten die een specifieke deskundigheid vereisen; - Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten; - Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de stichting; - Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen instanties en personen die zich op een soortgelijk terrein bewegen; - Alle ander wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houden.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
A. el Haouzi
Bestuurslid
Geen
K. Rahaoui
Penningmeester
Geen
A. El Miloudi
Bestuurslid
Geen
H. Taheri
Voorzitter
Geen
Z. El Madkouki
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Fruitweg 5-9
2525KE Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070-3896960
WWW adres
https://as-soennah.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Gelovigen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000