ANBI profiel

Stichting Avance Misionero Evangelistico Mundial

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Avance Misionero Evangelistico Mundial
Ook genoemd (handelsnaam)
AMEM
Zoeknaam
Avance Misionero Evangelistico Mundial
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41155283
RSIN
803577862
Activiteiten
Momenteel telt de AMEM met meer dan honderd aangesloten gemeenten rond de wereld. De meesten zijn geconcentreerd in Spaanssprekende landen. Anderen zijn gevestigd in Europa, Afrika, Verenigde Staten, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Curaçao.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de Stichting Avance Misionero Evangelísto Mundial vloeit voort uit de opdracht van onze Here Marcus 5:15-16: `Trek de hele wereld door, zei hij, en maak aan alle schepselen het grote nieuws bekend. Wie gelooft en zich laat dopen, wordt gered, maar wie weigert te geloven, wordt veroordeeld. Groot nieuws bijbel (1983). De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: het promoveren en uitbreiden van het zendingswerk, het evangeliseren, onderwijzen, onderrichten en maken van discipelen in de gehele wereld.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting AMEM verkrijgt haar inkomsten uit collectes tijdens de eredienst, uit giften en donaties via bank, en uit fondswervingsactiviteiten. AMEM heeft geen betaalde krachten maar vrijwilligers. De bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis, ze krijgen geen financiële tegemoetkoming.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
-
Den Haag
Postadres
Postbus 26012
2502 GA \'s Gravenhage
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-