ANBI profiel

Stichting Batumi Roofvogel Club

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Batumi Roofvogel Club
Ook genoemd (handelsnaam)
Batumi Raptor Count
Statutaire zetel
-
KvK nummer
62901478
RSIN
855005464
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting Batumi Roofvogel Club heeft als algemeen doel: “het bevorderen van het onderzoek naar en de bescherming van trekvogels, in het bijzonder trekkende roofvogels, in zuidwestelijk Georgië, en alles wat daar in de ruimste zin van het woord mee verband houdt. “Stichting BRC wil daarom middels fondsenwerving in Nederland, en waar gepast daarbuiten, de activiteiten van het Batumi Raptor Count project ondersteunen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Wij richten ons voor de periode 2015-2020 op de ondersteuning van projecten ten behoeve van: - De monitoring van en het onderzoek naar trekvogels langs de Zwarte Zee kust in Georgië - Het trainen van jonge Georgische natuurbeschermers in vogelidentificatie, -ecologie en -bescherming - Bevorderen van kennisuitwisseling tussen Georgische en internationale natuurbeschermingsorganisaties - De vermindering van de illegale jacht op trekvogels - Het populariseren van natuurstudie en sensibilisering over trekvogels in Georgië
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Onderzoek
Subcategorie III
Ontwikkelingswerk

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Dijkgraaf 35
6721NJ Bennekom
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0648508359
-
WWW adres
https://www.batumiraptorcount.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000