ANBI profiel

Stichting Be Hope For Demir Ali

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Be Hope For Demir Ali
Ook genoemd (handelsnaam)
BeHopeForDemirAli
Zoeknaam
Stichting Be Hope For Demir Ali
Statutaire zetel
Amstelveen
KvK nummer
80328857
RSIN
861632977
Activiteiten
Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de behandeling, medicatie, therapieën en hulpmiddelen voor Demir Ali Bayraktar en anderen die zijn gediagnosticeerd met de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie type 1.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de behandeling, medicatie, therapieën en hulpmiddelen voor Demir Ali Bayraktar en anderen die zijn gediagnosticeerd met de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie type 1. Als secundair doel heeft Stichting Be Hope For Demir Ali het bevorderen van aandacht voor zeldzame spierziekten in het algemeen en de ziekte SMA type 1 in het bijzonder, en het verstrekken van informatie aan zowel specialisten als (familie van) patiënten. Daarnaast wil Stichting Be Hope For Demir Ali gezinnen die met zeldzame spierziekten in het algemeen en de ziekte SMA type 1 in het bijzonder te maken hebben ondersteunen op andere vlakken dan het financiële, door bijvoorbeeld het opzetten van een kennis- en ervaringsplatform en het bieden van hulp op sociaal-emotioneel gebied.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting Be Hope For Demir Ali is voor zijn financiële middelen volledig afhankelijk van donaties van particulieren en/of bedrijven en giften van fondsen. Er zal direct geld ingezameld worden via de website en crowdfundig platforms. Daarnaast kunnen er (sponsor)acties opgezet worden om geld in te zamelen.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Gezondheidsfonds
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mehmet Öztürk
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Ismail Iskender
Penningmeester
Onkostenvergoeding
Ahmet Özgür Safrantı
Secretaris
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Chirurgijn 24
1188 DM Amstelveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
020 - 210 12 74
WWW adres
http://behopefordemir-ali.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000