ANBI profiel

Stichting Beheer Aaltense Musea

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Beheer Aaltense Musea
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Aalten
KvK nummer
41053717
RSIN
811973724
Activiteiten
Beheer in de ruimste zin van de panden Markt12, 14 en 16 in de Gemeente Aalten ten behoeve van de Vereniging Aaltense Musea.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verschaffen van middelen en mogelijkheden ter instandhouding of uitbreiding van de Aaltense Musea en ter verbetering van de kwaliteit van het door die vereniging middels haar musea gebodene, zulks in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Al hetgeen wordt verkregen door erfenis, legaat, subsidies, schenkingenen vrijwillige bijdragen, alsmede de opbrengst van de tot dat doel door de Stichting ondernomen activiteiten, en toevallige baten.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
W. Winkelhorst
Voorzitter
Geen
Sonja Luiten
Penningmeester
Geen
Wim Aalderink
Bestuurslid
Geen
M.G. Rutgers
Secretaris
Geen
E.B.T.M. Aaldering
Bestuurslid
Geen
M.J.A.Th. Theissen-Waalder
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Wehmerstraat 16
7121DP AALTEN
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000