ANBI profiel

Stichting Benveh

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Benveh
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Den Bosch
KvK nummer
17116969
RSIN
816050752
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het bijeenbrengen van vermogen teneinde uit het vermogen of haar opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. De uitkeringen dienen tat te geschieden binnen het kader van het algemeen belang. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
zie beleidsplan
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
M.E.L. Bensdorp
Bestuurslid
Geen
R.E.L.J.M. Bensdorp
Voorzitter
Geen
W.R.J. Bensdorp
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Theerestraat 56
5271VM Sint-Michielsgestel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000