ANBI profiel

Stichting Beter Doen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Beter Doen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Utrecht
KvK nummer
92954170
RSIN
866228913
Activiteiten
Verdelen van financiƫle middelen aan doelen van algemeen nut
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het ondersteunen van projecten en activiteiten van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten, sociale cohesie, welzijn (inclusief sport en gezondheid) en cultuur. Het bestuur werkt onbezoldigd
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Hooghiemstraplein 100
3514AX Utrecht
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000