ANBI profiel

Stichting Beth Hachaim

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Beth Hachaim
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Beth Hachaim
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
41156256
RSIN
816746680
Activiteiten
De stichting is eigenaar van de begraafplaats \'Beth Hachaim\' in Rijswijk en maakt het begraven van overleden leden van de Liberaal Joodse Gemeenten Den Haag en Rotterdam mogelijk.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het doen aanleggen en in stand houden van een Joodse begraafplaats, het bezorgen of doen bezorgen van begrafenissen en alles wat daarmee verband houdt.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting beheert begraafplaatsen, faciliteert begrafenissen, voert onderhoud uit en legt, met het oog op toekomstige behoefte, nieuwe velden c.q. begraafplaatsen aan. Werkzaamheden en begrafenissen worden gedurende het gehele jaar uitgevoerd.
Subcategorie I
Kerkgenootschap
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Prinsessegracht 26
2514 AP Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
070-7504680
WWW adres
http://www.ljgdenhaag.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000