ANBI profiel

Stichting Bevordering Leefbaarheid Ven-Zelderheide

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Bevordering Leefbaarheid Ven-Zelderheide
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Ven-Zelderheide
KvK nummer
52406563
RSIN
850430197
Activiteiten
Iedere middag openstelling Huuskamer voor spelletjes, gesprekken en een kopje koffie of thee enz.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel, het bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie voor oudere inwoners uit Ven-Zelderheide en omstreken. In de ruimste zin van het woord. De stichting zorgt voor een optimaal maatschappelijk en betaalbaar gebruik c.q. exploitatie van de ouderenhuiskamer, genaamd ”De Huuskamer”. Dit is een gebouw dat onder meer voorziet in de behoefte aan een ruimte voor het houden van kleinschalige activiteiten voor ouderen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door ongeveer 40 vrijwilligers wordt dit doel gehaald.
Subcategorie I
Ouderenhulp
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S. Beuving
Voorzitter
Geen
Lida Vermeulen Velders
Penningmeester
Geen
L. van Hees
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Antoniusstraat 33
6599 AH Ven-Zelderheide
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000