ANBI profiel

Stichting Beyazay Holland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Beyazay Holland
Ook genoemd (handelsnaam)
Beyazay
Zoeknaam
Beyazay Holland
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
63332833
RSIN
855190516
Activiteiten
Het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende activiteiten en projecten voor Islamitische mensen met een chronische aandoening of een handicap alsmede voor hun partners en belanghebbenden.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
A. Het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende activiteiten en projecten voor Islamitische mensen met een chronische aandoening of een handicap alsmede voor hun partners en belanghebbenden. B. Het behartigen van de belangen voor de hiervoor onder a. bedoelde personen. C. Het verrichten van voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van Islamitische mensen die een chronische aandoening en handicap hebben (krijgen)en het organiseren van voorlichtingscampagnes. D. Het oprichten en in standhouden van een full service organisatie voor Islamitische mensen met een chronische aandoening en beperking. E. Het verrichten van onderzoeken en projecten in de breedste zin van het woord en op diverse gebieden. F. het coachen van Islamitische mensen met een chronische aandoening en een beperking en hun aanverwanten om de kwaliteit van leven te verhogen en een sterke maatschappelijke en sociale positie in te kunnen nemen. G. Het streven naar verbetering van de algemene rechtspositie alsmede de concrete rechten en aanspraken van Islamitische mensen met een chronische aandoening en handicap, hun partners, alsmede belanghebbenden, in het bijzonder met betrekking tot zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties in de zorg en daarmede de verwante organisaties. instellingen en bedrijven. H. Het deelnemen of participeren in of samenwerken met (rechts)personen en/of associaties van (recht)personen die zich in belangrijke mate richten op belangen van Islamitische mensen met een chronische aandoening en handicap hun partners, alsmede belanghebbenden. I. het deelnemen aan Internationale projecten en onderzoeken of soortgelijks projecten organiseren en uitvoeren tevens opzetten van activiteiten in buitenland. J. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het bieden van juiste hulp bij het zoeken van goede scholing, activiteiten. Samenwerken met instellingen en organisaties die te maken hebben met Islamitische mensen met een chronische aandoening en handicap. Voorlichtingsbijeenkomsten uitvoeren. Sport en spel activiteiten
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Sport & recreatie

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
N. Ayhan
Penningmeester
Geen
Mustafa Korkmaz
Voorzitter
Geen
Ergun Kula
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Bilderdijkstraat 199
3027SH Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0104765427
0104760968
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000