ANBI profiel

Stichting Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Ook genoemd (handelsnaam)
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Zoeknaam
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen
Statutaire zetel
Bloemendaal
KvK nummer
34197729
RSIN
816200245
Activiteiten
91021-Musea
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de voorlichting en educatie van natuur en cultuur in de regio Zuid-Kennemerland, in het bijzonder betreffende het gebied in en rond het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken met behulp van de door het Rijk daartoe beschikbaar gestelde gelden en andere subsidies, donaties, legaten en erfstellingen en bijdragen alsmede door al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Zeeweg 12
2051 EC Overveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.np-zuidkennemerland.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000