ANBI profiel

Stichting Biodiversity Basics

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Biodiversity Basics
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Biodiversity Basics
Statutaire zetel
Eindhoven
KvK nummer
53186257
RSIN
850785327
Activiteiten
De Stichting biedt waar nodig kennis, technische en financiële steun aan lokale organisaties in Oeganda die erop gericht zijn hun natuurlijke omgeving te beschermen, te controleren en te gebruiken op een cultureel aanvaardbare, milieuvriendelijke en econom
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het leveren van een concrete bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit ten dienste van mens en natuur met een extra focus op Oeganda. Tevens het informeren van belangstellenden en donateurs over de gevolgde werkwijze en de behaalde resultaten
Wijze waarop doel behaald wordt
a) oorzaken in kaart brengen die biodiversiteit bedreigen; b) middelen in kaart brengen die kunnen leiden tot behoud van biodiversiteit; c) de focus aanvankelijk op Afrika leggen met de intentie dit uit te breiden naar andere continenten; d) kennis verwerven van het ontwikkelen van duurzame producten en productiesystemen rond het gebruik van hernieuwbare natuurlijke materialen uit het land/de regio, zoals boombast, bamboe, rotan, papyrus, raffia, natuurlijke rubber etcetera; e) het organiseren en assisteren van boerengroepen en handnijverheidsgroepen bij de verbouw, verwerking en verkoop van deze producten; f) het organiseren en informeren van dorpelingen over de aanplant en het onderhoud van land- en bosbouwgewassen ter bescherming van de biodiversiteit; g) het introduceren van duurzaamheidsprincipes in de waardeketen, bij de aanplant, verbouw, verwerking en vermarkten; h) het laten uitvoeren van onderzoek naar nieuwe bewerkings- en toepassingsmogelijkheden van land- en bosbouwproducten; het reproduceren van succesvolle werkwijzen; i) het mobiliseren van fondsen en menskracht; j) het organiseren van workshops en masterclasses en het opstellen van artikelen over het onderwerp; k) het opzetten van een website en het uitbrengen van een e-nieuwsbrief; en voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Dierenwelzijn
Subcategorie III
Ontwikkelingswerk

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
René Malcorps
Voorzitter
Geen
Jan Vossen
Secretaris
Geen
Jan Vermeulen
Penningmeester
Geen
Jacqueline de Ruiter
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Schootsestraat 160
5616RH Eindhoven
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.biodiversitybasics.org

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Geen specifieke doelgroep
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000