ANBI profiel

Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Blijdschap Voor De Dieren
Ook genoemd (handelsnaam)
BVDD
Zoeknaam
BVDD
Statutaire zetel
Geesteren (Gld)
KvK nummer
74808753
RSIN
860034240
Activiteiten
Het helpen van dieren in nood, het bemiddelen bij urgente situaties waarbij het welzijn van dier(en) in gevaar is oftewel het creëren van een humane wereld voor dieren in nood en het beschermen van dieren tegen wreedheden alsmede het verrichten van al wat
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Blijdschap Voor De Dieren, nader te noemen BVDD is op 10 mei 2019 opgericht door Frank Dogterom. Een stichting die het doel heeft het welzijn van dieren te behouden en te bevorderen. Frank is een grote dierenliefhebber en is inspecteur geweest bij de dierenbescherming van 2013 – 2016. Hij heeft van 2017 – 2018 gewerkt met dieren die chronisch ziek zijn, een lichamelijke of visuele beperking hebben, incontinent zijn, oud, dement of te veel hebben meegemaakt waardoor ze niet te herplaatsen waren. Frank was daarnaast intensief betrokken bij zorg, reddingsacties, mediation, herplaatsingen en adviseringen m.b.t. dieren in nood. Hij werkte daarbij samen met een team van vrijwilligers.
Wijze waarop doel behaald wordt
Independent Animal Mediation Bij Animal mediation probeert BVDD samen met de eigenaar van een dier te kijken naar een oplossing van “mens-dier of dier-problemen”. We proberen de eigenaar te begeleiden hoe hij/zij het beste om kan gaan met de problemen tussen eigenaar en dier. Indien nodig consulteren wij deskundigen. Ons uitgangspunt is “dat u degene bent die wil veranderen en het dier dat eventueel kan”. Animal Rescuer Door ervaringen met inspectiewerk binnen de Dierenbescherming kan BVDD makkelijk ergens op anticiperen als het gaat om hulpverlening bij “reddingswerkzaamheden” voor dieren. Landelijk zetten wij ons graag in voor maatschappelijke en sociale probleemgevallen waar dieren bij betrokken zijn. Speciale Projecten Niet alleen in Nederland en andere naastgelegen buurlanden zijn er problemen of te korten als het gaat om dierenwelzijn in het algemeen. Het helpen van kansarme dieren in Europa is ook een punt van aandacht voor onze stichting. Zo’n project heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. We steken hier niet een geldelijke bijdrage in maar een bijdrage in materialen en arbeid. Het is voor ons niet direct belangrijk waar de hulpvraag vandaan komt. De essentie blijft het verbeteren van het welzijn en van de leefomstandigheden van dieren.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Frank Dogterom
Voorzitter
Geen
Henk van Dijk
Penningmeester
Geen
Wilem Hagg
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Karssenberg 11
7274 BC Geesteren (Gld)
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0545-201899
WWW adres
https://www.bvdd.eu

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000