ANBI profiel

Stichting Boasz

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Boasz
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Boasz
Statutaire zetel
-
KvK nummer
84578181
RSIN
863267075
Activiteiten
Vanuit de gelden vanuit een beleggingsfonds zullen aanvragen grondig worden beoordeeld en geëvalueerd door de bestuursleden en deze zullen eventueel worden toegekend.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Boasz wil bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van armoede, zowel in Nederland als wereldwijd. Daartoe zal Boasz met name financiële steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beoogde instellingen of aan buitenlandse instellingen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beogen, verlenen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het bedrag zal uitgezet gaan worden in een beleggingsfonds zodat met de opbrengst en/of met de hoofdsom door het bestuur gekozen doelen zullen worden gesteund. Het vermogen wordt ondergebracht bij een in Nederland gevestigde erkende financiële instelling. De stichting zal geen fondsen (gaan) werven.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Rianne van Hof
Voorzitter
Geen
van Stokkom, Henricus Johannes Theodorus
Secretaris
Geen
Schoonhoven, Andre Johan
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Romanovhof 8
3329 BD Dordrecht
Postadres
-
- -
 
Telefoonnummer
Fax
E - mailadres
 
0634851875
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000